Tag Archives: parkering

Beboerparkering – En fordel mange ulemper

Beboerparkering – En fordel mange ulemper.

Beboerparkering - En fordel mange ulemper

Beboerparkering En fordel mange ulemper ved Erlend Sølvberg

Beboerparkering: En fordel mange ulemper
På grunn av manglende parkeringsplasser i de indre bydeler har bystyret ved Guri Melby (V) innført beboerparkering innenfor ring 2. Parkeringsproblemene var tilstede før, men er blitt betydelig større etter hvert. Folk flytter inn til bydelene, og folk har med seg bil.
Når folk flytter fra andre deler av landet til storbyen er det klart at de har med seg bil, slik at de ved ferier og liknende kan reise hjem for å besøke familie og venner. De kommer sjelden med hest og kjerre slik noen partier i Oslo bystyre tror. De er vant med frihet og forventer det der de kommer også.
La oss bare se på en av de virkelig indre bydeler, nemlig sentrum og gamle Oslo. Der bor det mange innvandrer og disse tar og setter seg i bilen bare for å krysse gata. Jeg har selv sittet på cafe der nede og sett dette med mine egne blå/grønne øyne.
Men det jeg vil frem til her er at parkeringsnormen for indre by MÅ økes fra 0-0,3 og opp til minst 1 p-plass per beboer i nye bygg som bygges. Dette vil ta unna en del av den såkalte overflate parkeringen og gi plass for andre trafikkanter/næringsliv.
Dette vil hjelpe folk til å kunne kjøre ned til designerte parkeringsplasser i byggets kjeller og ikke kjøre rundt for å lete etter parkeringsplass slik det er nå. Mange må kjøre lenge rundt for å finne p-plass og dette er ikke miljøvennlig. Kunne de kjørt ned i byggets parkeringsgarasje kunne de spart miljøet for mye forurensing og seg selv for mye frustrasjon.
Beboerparkering skaper ikke en eneste ny parkeringsplass, men skaffer staten/kommunen nye inntekter på innkreving av avgifter for parkering eventuelt for avgifter for ikke betalt avgift. Det som før var gratis blir nå avgiftsbelagt. Dette er feil vei å gå i en storby som Oslo. Noen trenger bilen i jobb sammenheng, andre trenger den til kjøring av barn til og fra skole/barnehage og fritidssysler.
Selv har jeg bil som jeg bruker for det meste på jobb om natten. Det er denne tiden på døgnet jeg liker å jobbe og det er greit å komme seg frem i Oslo trafikken. På dagtid liker jeg å reise kollektivt hvis det lar seg gjøre, hvis ikke tar jeg selvfølgelig bilen.
Det hele bunner ut i bruk og nytte. Jeg tror alle som kan bruke kollektivtrafikk i dag bruker dette, mens de som har bruk for bil må bruke denne pga diverse årsaker. Hvorfor skal disse straffes for dette?
Nå vil jeg komme med en fordel og mange ulemper:
Fordel:
• Folk kan velge å sette bilen fra seg og ta kollektivtrafikk inn til byen eller dit de skal.
Ulemper:
• Det skaffer ikke flere parkeringsplasser
• Næringsdrivende i bydelen får ikke p-plass hvis de ikke selv bor i bydelen
• Avgift på noe som før var gratis
• Absolutt ingen fordeler for noen parter
• Kontroll regimet blir hardt håndtert
• Ingen fordeler for beboere siden p-tiden utgår klokken 17.00
• Skaffer ikke flere kunder til de næringsdrivende i bydelene
Som dere ser er ulempene mye større enn fordelene, og denne ordningen burde omgjøres snarest. Hadde den gått mer til fordel av de næringsdrivende og beboerne hadde det kunnet gått, men ikke som i dag.
Konklusjonen her blir at dette må reverseres, og heller innføre større plikter på nye bygg innenfor ring 2 med høyere parkeringsnorm. 0-0,3 per boenhet er bare en drøm fra noen partier. Nærmer vi oss 1 per boenhet er vi mye nærmere sannheten. Mange vil naturlignok la bilen stå her også, men de ønsker friheten til å reise hvor og når de vil. Vi vil la de få lov til dette. Det at parkeringsnormen økes i indre by vil ikke nødvendigvis øke bruken av bil i indre by, men det vil bli adskillig bedre for miljøet fordi folk flest ikke trenger å lete etter parkeringsplass.
Øk derfor parkeringsnormen i indre by istedenfor å innføre beboerparkering. Beboerparkering hjelper ingen annen enn staten/kommunen til inntekter, les økt avgift.

Hjem   

Beboerparkering