Tag Archives: overfall

Bedre belysning i parker og stikkveier.

Bedre belysning i parker og stikkveier.

Bedre belysning i parker og stikkveier.

 

Bedre belysning i parker og stikkveier

Bedre belysning i parker og stikkveier

Vi i St. Hanshaugen FrP ønsker oss bedre belysning i parker, stikkveier og andre gangveier som brukes av vanlige folk. Dette for å unngå overfall, angrep og voldtekter. Bedre belysning vil kanskje skremme overgriperen til å la være å gjennomføre angrepet da andre kan oppdage dette. Å sette opp noen ekstra lysmaster rundt omkring kan spare samfunnet for mange kostnader i det lange løp. Og mange uheldige hendelser vil bli unngått.
Å innføre egne sikre veier slik AP vil er å gå baklengs inn i fremtiden. Alt som skal til er å skremme disse overfallsmennene og det gjøres best ved å sette opp en del ekstra lys slik at folk har bedre oversikt over hvem som kanskje følger etter dem eller hvem som lusker rundt og venter på ett offer.
Det er ikke slik at vi bare skal ta vare på offeret etter at ting har skjedd, vi skal prøve å unngå at overfall skjer. Vi skal tenke mer på offeret enn på overgriperen.
I noen tilfeller, ikke alle, kan dette gjøres ved å belyse steder der folk flest ferdes om kvelden, natten og ellers også. Dette er ikke så kostbart som et ødelagt liv og alt dette fører med seg. Derfor vil vi jobbe for at bydelen og Oslo kommune setter opp noen ekstra lyspunkter der folk ferdes.
Vi ønsker også å berømme natteravnene som gjør en meget god jobb der ute i natten. Uten disse kunne tallene vært mye styggere enn de er. Men ett overfall er ett for mye uansett. Jeg har selv kjent dette på kroppen og ønsker ikke at andre skal få føle dette problemet over seg.
Hvis Oslo kommune kunne sette opp noen ekstra lyspunkter i parker og gravlunder der folk flest tar snarveier hjem etter en utekveld så vil kanskje noe være gjort. Dette er noe som ikke koster skjorta heller. Oslo kommune vil tjene inn dette ganske fort på mindre sykefravær, mindre antall skademeldinger og ikke minst personlige lemlestelser og dertil medfølgende problemer. Og ikke minst, slipper vi disse merkede løypene som AP ønsker å sette opp. Disse kan jo overvåkes av andre enn de som skal overvåke disse løypene også.
Dette er en meget billig forsikring for kommunen og hver bydel kan finne ut hvor skoen trykker i deres bydel. Jeg kjenner godt til min bydel og har prøvd å få dette på plass der, men ble nedstemt av de vanlige som ikke liker FrP politikk og som stemmer imot bare for å være imot. Men vi gir oss ikke.
Hvis disse parkveiene og stikkveiene ikke blir bedre belyst ser jeg for meg et mindre trygt utemiljø for Oslos befolkning. De ødeleggende gruppene vil ødelegge byen og folk vil bli mer og mer innesluttet og ikke tørre å gå ut. Vi trenger handling og vi trenger det nå. Så istedenfor å sperre gater for parkering, burde bymiljøetaten heller vurdere å sette opp en plan for oppsett av lysmaster i diverse parker, gravlunder og stikkveier som blir flittig bruket på kvelds og nattestid. Bedre belysning kan være forskjellen på liv og død!
Vi har ingen å miste. La oss ta vare på befolkningen. Vi ønsker bedre belysning, NÅ!
Erlend Sølvberg

Toppen