Tag Archives: kunde fientlighet

RUTER blir mer kunde fiendtlige

RUTER blir mer kunde fiendtlige

RUTER blir mer kunde fiendtlige

RUTER blir mer kunde fiendtlige

RUTER blir mer kunde fiendtlige

Ruter vil gjøre trikken mindre tilgjengelig for folk flest. Trikken skal helst kjøre fra A – Å uten stopp. Trikken skal så raskt frem at de ikke gidder å stoppe for å ta om bord kunder. Det skulle tatt seg ut at SAS/Norwegian hadde reist fra Oslo til Bergen og latt betalende kunder blitt igjen i Oslo, kun for å spare tid. Dette er ikke en levedyktig forretnings plattform.
Er Ruter til for brukerne eller er brukerne kun til bry for Ruter. De siste årene har det blitt mer og mer tydelig at Ruter ser på betalende kunder som brysomme. De vil på og av trikken på steder der Ruter ikke har lyst til å stoppe.
Nå vil/har Ruter lagt ned stoppestedene i Welhavensgate og Slottparken. Dette er populære stoppesteder som blir flittig brukt av brukerne av trikken. Da disse holdeplassene ble borte blir det langt å gå til neste stopp som blir Holbergsgate. Det blir et stykke fra Bogstadveien og ned og fra Pilestredet og ned. Men det tenker ikke Ruter på i det hele tatt. Der i gården er det kun rutetabeller og innsparing av tid fra A – Å som teller. Brukerne er kun til plunder og heft.
Det snakkes også om å nedlegge stoppestedet i Theresesgate, som om ikke beboerne der har hatt nok problemer med Ruter og Bymiljøetaten, med stenging av alle parkeringsplassene i Theresesgate og alt det medførte av belastninger for lokalmiljøet. Nå er vel og merke noen plasser gjenåpnet, men kun noen få. Men i bunn og grunn var det ikke beboerne som feilparkerte, det var varehandelen og vareleveringene der som var til hinder for trikken. Vi i bydel St. Hanshaugen ønsker oss alle plassene gjenåpnet og få fjernet beboer parkeringen.
Trikken skal frem sier Ruter og det skal den også, men det skal gjøres på en kundevennlig måte. Hvis trikken ikke har tid til å ta med brukerne av tjenesten kan vi like gjerne nedlegge trikken. Trikken er ikke til for Ruter, trikken er til for brukerne.
Det heter jo også så fint rullende fortau siden trikkene går hvert 5. minutt. Fortauet blir borte hvis trikken ikke gidder å stoppe. Noen holdeplasser ble utfaset for en del år siden, siden de lå relativt nær hverandre. Men trikkestoppene er vel nå optimalisert og gode nok for fremtidig bruk.
Og en ting til, hvor mye har kommunen og bymiljøetaten betalt for å bygge ut fortauene slik at de er tilpasset trikken? Det har nok kostet en god del kroner det også. Lagt sammen med alle utgiftene Guri Melby (V) og bymiljøetaten ellers har rotet bort i forbindelse med trikk og andre ting er det vel klart at noen bør tenke seg godt om de ønsker gjenvalg ved neste anledning.
Trikken og all annen kollektivtrafikk er til for brukerne av tjenestene og ikke for at noen byråkrater i Ruter skal kunne herse med kundene. Gjør heller kollektivtrafikken bedre ved å bygge ut innfartsparkeringer og matebusser slik at flest mulig kan benytte seg av tilbudet. Da vil også flere sette fra seg bilene hjemme.
Erlend Sølvberg
3. kandidat for ST. Hanshaugen FrP

Toppen