General Birchs Gate

General Birchs Gate

Nå er tiden for å lage sykkelvei i General Birchs Gate kommet.

General Birchs Gate

General Birchs Gate

De ønsker å fjerne all parkering i General Birchs Gate og etablere tosidig sykkelvei i hele gata.

Det vurderes også:

  • Fartsreduserende tiltak
  • Oppgradering av gatebelysning

Begrunnelsen for disse tiltakene er:

Å legge bedre til rette for gående og syklende for å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arelbruk i Oslo.

Egne sykkelfelt vil bedre både fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklister.

Tiltaket vil redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed også bedre forholdene for gående.

Vi i St. Hanshaugen FrP er sterkt imot dette tiltaket, da det for det meste er privat parkering og beboerparkering i området.

Folk som har bil har problemer nok med å finne parkering i bydelen.

Over 50 prosent av gateparkeringen er borte i bydelen.

Dette er en strøksgate som har liten trafikk både av biler og sykler.

Bymiljøetaten og leder Lan Marie Berg gjør dette for å terge bilistene til det ypperste.

Dette er rett og slett trakasering!

Etablering av sykkelfelt i en strøksgate som dette med minimal trafikk av både biler og syklister er helt unyttig.

30 til 50 parkeringsplasser blir fjernet til fordel for om lag 50 syklende i døgnet.

I det minste bør det beholdes en god del plasser i General Birchs Gate fra Ullevålsveien til Ole Jacob Brochs gate, da det her er såpass brede fortau at noe av dette kan bruke til å lage sykkelvei.

Fortau – bilparkering – sykkelvei.

Videre oppover blir dette for trangt.

Det er heller ikke noe problem med syklister på fortauet i området heller. Så de gående har for det meste fortauet for seg selv.

Legge til rette for befolkningsvekst er vel heller ikke bymiljøetatens store force.

Transportbehovet til hver enkelt innbygger i de forskjellige bydelene variere mye.

De aller fleste kan bruke kollektivtrafikken selv om denne ofte er overfylt da den ankommer Lindern eller Lovisenberg.

Noen må ha bil i jobb, noen må transporter unger til barnehage/skole og andre har andre behov.

General Birchs Gate

Luftkvaliteten er vel god nok her på Lindern. Selvsagt hadde den vært meget bedre hvis Bymiljøetaten hadde sent ut spyle og vaskebiler av og til og ikke bare i vår/høst rengjøringen.

Oppgraderingen av gatebelysningen kan vel gjøres uten slike struktur endringer i gaten

Arealbruken påvirkes ikke av denne tullete oppgraderingen av General Birchs Gate. Vanskelig å bygge noe på et vernet område.

Området til Veterinærhøyskolen skal vel også snart omgjøres til et campus for Oslo Met eller Universitetet.

Mitt forslag til Bymiljøetaten og Lan Marie Berg er at de stikker fingern i jorda og snart gir seg med trakasseringen av bilister.

Det er ofte en grunn til at folk har bil i byer. Ikke alle kan reise kollektivt!

Bydelen har mistet over 50 prosent av gateparkeringen allerede og nå skal dere ta mellom 30 og 50 plasser til.

Kan dere ikke bare FORBY BILER I OSLO!

Men det tør dere ikke.

La General Birchs Gate leve.

La Lindern Leve.

La Oslo være en levende by!

Husk at det snart er valg og det nye bystyret vil få mye å rette opp i etter dette vågale kunststykke Ap, SV, Rødt og MDG har utført på byens borgere.

Jeg stiller opp for FrP i bydel St. Hanshaugen.

Toppen   Hjem   FrP

Legg igjen en kommentar