Monthly Archives: august 2015

RUTER blir mer kunde fiendtlige

RUTER blir mer kunde fiendtlige

RUTER blir mer kunde fiendtlige

RUTER blir mer kunde fiendtlige

RUTER blir mer kunde fiendtlige

Ruter vil gjøre trikken mindre tilgjengelig for folk flest. Trikken skal helst kjøre fra A – Å uten stopp. Trikken skal så raskt frem at de ikke gidder å stoppe for å ta om bord kunder. Det skulle tatt seg ut at SAS/Norwegian hadde reist fra Oslo til Bergen og latt betalende kunder blitt igjen i Oslo, kun for å spare tid. Dette er ikke en levedyktig forretnings plattform.
Er Ruter til for brukerne eller er brukerne kun til bry for Ruter. De siste årene har det blitt mer og mer tydelig at Ruter ser på betalende kunder som brysomme. De vil på og av trikken på steder der Ruter ikke har lyst til å stoppe.
Nå vil/har Ruter lagt ned stoppestedene i Welhavensgate og Slottparken. Dette er populære stoppesteder som blir flittig brukt av brukerne av trikken. Da disse holdeplassene ble borte blir det langt å gå til neste stopp som blir Holbergsgate. Det blir et stykke fra Bogstadveien og ned og fra Pilestredet og ned. Men det tenker ikke Ruter på i det hele tatt. Der i gården er det kun rutetabeller og innsparing av tid fra A – Å som teller. Brukerne er kun til plunder og heft.
Det snakkes også om å nedlegge stoppestedet i Theresesgate, som om ikke beboerne der har hatt nok problemer med Ruter og Bymiljøetaten, med stenging av alle parkeringsplassene i Theresesgate og alt det medførte av belastninger for lokalmiljøet. Nå er vel og merke noen plasser gjenåpnet, men kun noen få. Men i bunn og grunn var det ikke beboerne som feilparkerte, det var varehandelen og vareleveringene der som var til hinder for trikken. Vi i bydel St. Hanshaugen ønsker oss alle plassene gjenåpnet og få fjernet beboer parkeringen.
Trikken skal frem sier Ruter og det skal den også, men det skal gjøres på en kundevennlig måte. Hvis trikken ikke har tid til å ta med brukerne av tjenesten kan vi like gjerne nedlegge trikken. Trikken er ikke til for Ruter, trikken er til for brukerne.
Det heter jo også så fint rullende fortau siden trikkene går hvert 5. minutt. Fortauet blir borte hvis trikken ikke gidder å stoppe. Noen holdeplasser ble utfaset for en del år siden, siden de lå relativt nær hverandre. Men trikkestoppene er vel nå optimalisert og gode nok for fremtidig bruk.
Og en ting til, hvor mye har kommunen og bymiljøetaten betalt for å bygge ut fortauene slik at de er tilpasset trikken? Det har nok kostet en god del kroner det også. Lagt sammen med alle utgiftene Guri Melby (V) og bymiljøetaten ellers har rotet bort i forbindelse med trikk og andre ting er det vel klart at noen bør tenke seg godt om de ønsker gjenvalg ved neste anledning.
Trikken og all annen kollektivtrafikk er til for brukerne av tjenestene og ikke for at noen byråkrater i Ruter skal kunne herse med kundene. Gjør heller kollektivtrafikken bedre ved å bygge ut innfartsparkeringer og matebusser slik at flest mulig kan benytte seg av tilbudet. Da vil også flere sette fra seg bilene hjemme.
Erlend Sølvberg
3. kandidat for ST. Hanshaugen FrP

Toppen

Bedre belysning i parker og stikkveier.

Bedre belysning i parker og stikkveier.

Bedre belysning i parker og stikkveier.

 

Bedre belysning i parker og stikkveier

Bedre belysning i parker og stikkveier

Vi i St. Hanshaugen FrP ønsker oss bedre belysning i parker, stikkveier og andre gangveier som brukes av vanlige folk. Dette for å unngå overfall, angrep og voldtekter. Bedre belysning vil kanskje skremme overgriperen til å la være å gjennomføre angrepet da andre kan oppdage dette. Å sette opp noen ekstra lysmaster rundt omkring kan spare samfunnet for mange kostnader i det lange løp. Og mange uheldige hendelser vil bli unngått.
Å innføre egne sikre veier slik AP vil er å gå baklengs inn i fremtiden. Alt som skal til er å skremme disse overfallsmennene og det gjøres best ved å sette opp en del ekstra lys slik at folk har bedre oversikt over hvem som kanskje følger etter dem eller hvem som lusker rundt og venter på ett offer.
Det er ikke slik at vi bare skal ta vare på offeret etter at ting har skjedd, vi skal prøve å unngå at overfall skjer. Vi skal tenke mer på offeret enn på overgriperen.
I noen tilfeller, ikke alle, kan dette gjøres ved å belyse steder der folk flest ferdes om kvelden, natten og ellers også. Dette er ikke så kostbart som et ødelagt liv og alt dette fører med seg. Derfor vil vi jobbe for at bydelen og Oslo kommune setter opp noen ekstra lyspunkter der folk ferdes.
Vi ønsker også å berømme natteravnene som gjør en meget god jobb der ute i natten. Uten disse kunne tallene vært mye styggere enn de er. Men ett overfall er ett for mye uansett. Jeg har selv kjent dette på kroppen og ønsker ikke at andre skal få føle dette problemet over seg.
Hvis Oslo kommune kunne sette opp noen ekstra lyspunkter i parker og gravlunder der folk flest tar snarveier hjem etter en utekveld så vil kanskje noe være gjort. Dette er noe som ikke koster skjorta heller. Oslo kommune vil tjene inn dette ganske fort på mindre sykefravær, mindre antall skademeldinger og ikke minst personlige lemlestelser og dertil medfølgende problemer. Og ikke minst, slipper vi disse merkede løypene som AP ønsker å sette opp. Disse kan jo overvåkes av andre enn de som skal overvåke disse løypene også.
Dette er en meget billig forsikring for kommunen og hver bydel kan finne ut hvor skoen trykker i deres bydel. Jeg kjenner godt til min bydel og har prøvd å få dette på plass der, men ble nedstemt av de vanlige som ikke liker FrP politikk og som stemmer imot bare for å være imot. Men vi gir oss ikke.
Hvis disse parkveiene og stikkveiene ikke blir bedre belyst ser jeg for meg et mindre trygt utemiljø for Oslos befolkning. De ødeleggende gruppene vil ødelegge byen og folk vil bli mer og mer innesluttet og ikke tørre å gå ut. Vi trenger handling og vi trenger det nå. Så istedenfor å sperre gater for parkering, burde bymiljøetaten heller vurdere å sette opp en plan for oppsett av lysmaster i diverse parker, gravlunder og stikkveier som blir flittig bruket på kvelds og nattestid. Bedre belysning kan være forskjellen på liv og død!
Vi har ingen å miste. La oss ta vare på befolkningen. Vi ønsker bedre belysning, NÅ!
Erlend Sølvberg

Toppen