General Birchs Gate, behold parkeringsplassene!

Hjelp oss å bevare nabolaget, General Birchs Gate, behold parkeringsplassene!

General Birchs Gate

General Birchs Gate

Nå vil Bymiljøetaten fjerne alle parkeringsplassene i General Birchs Gate for å lage sykkelvei gjennom gaten. Det er omlag 50+ parkeringsplasser som fjernes til fordel for sykkelvei.

General Birchs Gate er en liten strøksgate som ikke har all verdens trafikk, hverken av biler eller sykler.

Bymiljøetaten mener at det er så mange som sykler på fortau i området, men det har jeg sett lite til.

De vil videre oppgradere krysset mot Geitmyrsveien og det har nok noe for seg. Fartsdempende tiltak er det allerede i gata så hvor tenker de å sette opp disse.

Bymiljøetaten snakker også om å oppgradere veibelysningen i gaten, men dette kan de vel gjøre uansett, uten å bygge om hele gaten.

De 4 elbil plassene blir vel satt inn i enten Ole Jacob Brochs Gate eller Von Der Lippes Gate og de 2 handikapplassene blir vel natulig lagt til Armauer Hansens Gate.

Det er for tiden mangel på parkeringsplasser i områdeet, jeg har personlig sett folk som leter etter parkering klokken 03.00 om natten.

Skriv under idag!

Skriv under idag!

 

 

 

 

General Birchs Gate videre.

 

General Birchs Gate

General Birchs Gate

Jeg er helt enig i at flere bør og kan bruke kollektivtrafikk, men andre har et behov for bil. Det er mange grunner til at folk trenger bil. Noen trenger bil i jobben sin, andre for å transportere unger til aktiviteter og andre har andre grunner. Folk i by har ikke bil bare fordi de kan, men fordi de må. Kollektivtrafikken er blitt bedre og alternativene mange. En del sykler også, men knapt så mange at det bærer seg mot lokale parkeringsplasser i lokale strøksgater.

 

Jeg oppfordrer derfor Bymiljøetaten om å stikke finger’n i jorda og se på virkeligheten. Trenger vi virkelig sykkelvei i en lite trafikkert gate som General Birchs Gate? Jeg mener klart nei. Jeg forstår at andre er uenige med meg, men det er demokrati.

 

Sofies Gate

Sofies Gate

Denne gangen er det General Birchs Gate, men vi ser vel alle hvor det fører videre? Nemlig til Sofies Gate, og der vil vel nesten 100 parkeringsplasser forsvinne.

 

Det er trangt i sideatene lokalt her på Adamstua og mye verre vil det bli. Bli derfor med på denne underskriftskampanjen for å stoppe denne ødeleggelsen av vårt lokale miljø.

 

Takk for at dere leser og kanskje støtter oss i denne kampanjen, neste gang er det kanskje dere det går ut over. Støtt oss og vi støtter dere.

Skriv under idag!

Skriv under idag!

 

 

 

 

 

Toppen  Hjemmeside  FrP

General Birchs Gate

General Birchs Gate

 

 

General Birchs Gate

General Birchs Gate

Nå er tiden for å lage sykkelvei i General Birchs Gate kommet.

General Birchs Gate

General Birchs Gate

De ønsker å fjerne all parkering i General Birchs Gate og etablere tosidig sykkelvei i hele gata.

Det vurderes også:

  • Fartsreduserende tiltak
  • Oppgradering av gatebelysning

Begrunnelsen for disse tiltakene er:

Å legge bedre til rette for gående og syklende for å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arelbruk i Oslo.

Egne sykkelfelt vil bedre både fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklister.

Tiltaket vil redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed også bedre forholdene for gående.

Vi i St. Hanshaugen FrP er sterkt imot dette tiltaket, da det for det meste er privat parkering og beboerparkering i området.

Folk som har bil har problemer nok med å finne parkering i bydelen.

Over 50 prosent av gateparkeringen er borte i bydelen.

Dette er en strøksgate som har liten trafikk både av biler og sykler.

Bymiljøetaten og leder Lan Marie Berg gjør dette for å terge bilistene til det ypperste.

Dette er rett og slett trakasering!

Etablering av sykkelfelt i en strøksgate som dette med minimal trafikk av både biler og syklister er helt unyttig.

30 til 50 parkeringsplasser blir fjernet til fordel for om lag 50 syklende i døgnet.

I det minste bør det beholdes en god del plasser i General Birchs Gate fra Ullevålsveien til Ole Jacob Brochs gate, da det her er såpass brede fortau at noe av dette kan bruke til å lage sykkelvei.

Fortau – bilparkering – sykkelvei.

Videre oppover blir dette for trangt.

Det er heller ikke noe problem med syklister på fortauet i området heller. Så de gående har for det meste fortauet for seg selv.

Legge til rette for befolkningsvekst er vel heller ikke bymiljøetatens store force.

Transportbehovet til hver enkelt innbygger i de forskjellige bydelene variere mye.

De aller fleste kan bruke kollektivtrafikken selv om denne ofte er overfylt da den ankommer Lindern eller Lovisenberg.

Noen må ha bil i jobb, noen må transporter unger til barnehage/skole og andre har andre behov.

General Birchs Gate

Luftkvaliteten er vel god nok her på Lindern. Selvsagt hadde den vært meget bedre hvis Bymiljøetaten hadde sent ut spyle og vaskebiler av og til og ikke bare i vår/høst rengjøringen.

Oppgraderingen av gatebelysningen kan vel gjøres uten slike struktur endringer i gaten

Arealbruken påvirkes ikke av denne tullete oppgraderingen av General Birchs Gate. Vanskelig å bygge noe på et vernet område.

Området til Veterinærhøyskolen skal vel også snart omgjøres til et campus for Oslo Met eller Universitetet.

Mitt forslag til Bymiljøetaten og Lan Marie Berg er at de stikker fingern i jorda og snart gir seg med trakasseringen av bilister.

Det er ofte en grunn til at folk har bil i byer. Ikke alle kan reise kollektivt!

Bydelen har mistet over 50 prosent av gateparkeringen allerede og nå skal dere ta mellom 30 og 50 plasser til.

Kan dere ikke bare FORBY BILER I OSLO!

Men det tør dere ikke.

La General Birchs Gate leve.

La Lindern Leve.

La Oslo være en levende by!

Husk at det snart er valg og det nye bystyret vil få mye å rette opp i etter dette vågale kunststykke Ap, SV, Rødt og MDG har utført på byens borgere.

Jeg stiller opp for FrP i bydel St. Hanshaugen.

Toppen   Hjem   FrP

Rema mot røkla

Rema mot røkla…

Rema mot røkla

Rema mot røkla

Rema mot røkla

Rema tør utfordre Lo ved Virke og den Norske kirke med å holde åpent på søndager.

Rema vil bruke bånd som det de bruker på Kiwi og noen større Bunnpris butikker. Dette blir det reagert imot fra LO forbundet Virke. Problemet er bare hva som er lov for noen er ikke lov for alle.

Min enkle mening er at alle eller ingen skal få lov å ha åpent på søndager og helligdager. Det blir en ekstra lønnsutgift for butikkeier og en ekstra inntekt for de som ønsker å jobbe på søndager. For eksempel studenter og deltidsarbeidende.

Jeg mener at LO og DNK legger for mye prestisje i dette med å ta Reitan gruppen og REMA. LO bør heller se på de som bryter loven innenfor LO/AP systemet. LO bør holde seg for god til å utfordre REMA og andre som holder åpent på søndager. Det er slutt på den tid da folk jobbet fra 08.00 til 15.30 og gikk hjem etter jobb og handlet på veien.

Arbeidslivet har forandret seg, og mange jobber i ulike typer fleksitid og skiftordninger. Alle kan ikke og har ikke tid til å gjøre innkjøp for flere dager av gangen da de ikke vet hva fremtiden vil bringe.

LO og Kirken vet tydeligvis hva som er best for folk flest, men gjør de egentlig det? Mitt svar er definitive NEI! De kjenner ikke folks hverdag hva som kan skje i det hverdagslige liv.

LO/AP og Kirka bør innse at søndag er blitt en vanlig dag som alle andre og derfor la folk få lov til å boltre seg selv om det er en fridag. Annerledes dagen er utgått på dato.

Det at folk må jobbe på noe som får kaltes en fridag er overvurdert av LO og Kirka. Hvis man er deltidsansatt og får tilbud om ekstra timer på en søndag vil de fleste takke og bukke for de ekstra timene de før og kanskje komme opp i mot en fulltids stilling. Mange studenter vil også gjerne ha en jobb ved siden av studier.

Det er minst like mange fordeler ved å ha søndagsåpne butikker som ulemper. Og husk, det er opp til hver enkelt kjøpmann å ha åpent eller stengt, Dette kan testes ut noen søndager, og hvis man ikke tjener på det kan butikker stenge igjen på søndager. Det er ingen tvang om å ha søndagsåpne butikker. Dette er valgfritt for både kjøpmenn og handlende.

LO bør heller holde seg i skinnet og heller se på de utrolige lønningene pampene i det systemet henter hvert år. De de representerer gir de nesten blaffen i, men selv skal de ha store millionlønninger, og kjøpe tannlegetjenester i utlandet forde det er for dyrt i Norge. Alt takket være LO/AP.

Som en liten konklusjon vil jeg si kudos til REMA som tør utfordre det store og mektige LO forbundet Virke og la oss vanlige folk få handle når vi selv ønsker og har behov for det. Så kan heller LO pampene dra på «Harrytur» når Norske butikker skal ha søndags stengt.

 

Top.

RUTER blir mer kunde fiendtlige

RUTER blir mer kunde fiendtlige

RUTER blir mer kunde fiendtlige

RUTER blir mer kunde fiendtlige

RUTER blir mer kunde fiendtlige

Ruter vil gjøre trikken mindre tilgjengelig for folk flest. Trikken skal helst kjøre fra A – Å uten stopp. Trikken skal så raskt frem at de ikke gidder å stoppe for å ta om bord kunder. Det skulle tatt seg ut at SAS/Norwegian hadde reist fra Oslo til Bergen og latt betalende kunder blitt igjen i Oslo, kun for å spare tid. Dette er ikke en levedyktig forretnings plattform.
Er Ruter til for brukerne eller er brukerne kun til bry for Ruter. De siste årene har det blitt mer og mer tydelig at Ruter ser på betalende kunder som brysomme. De vil på og av trikken på steder der Ruter ikke har lyst til å stoppe.
Nå vil/har Ruter lagt ned stoppestedene i Welhavensgate og Slottparken. Dette er populære stoppesteder som blir flittig brukt av brukerne av trikken. Da disse holdeplassene ble borte blir det langt å gå til neste stopp som blir Holbergsgate. Det blir et stykke fra Bogstadveien og ned og fra Pilestredet og ned. Men det tenker ikke Ruter på i det hele tatt. Der i gården er det kun rutetabeller og innsparing av tid fra A – Å som teller. Brukerne er kun til plunder og heft.
Det snakkes også om å nedlegge stoppestedet i Theresesgate, som om ikke beboerne der har hatt nok problemer med Ruter og Bymiljøetaten, med stenging av alle parkeringsplassene i Theresesgate og alt det medførte av belastninger for lokalmiljøet. Nå er vel og merke noen plasser gjenåpnet, men kun noen få. Men i bunn og grunn var det ikke beboerne som feilparkerte, det var varehandelen og vareleveringene der som var til hinder for trikken. Vi i bydel St. Hanshaugen ønsker oss alle plassene gjenåpnet og få fjernet beboer parkeringen.
Trikken skal frem sier Ruter og det skal den også, men det skal gjøres på en kundevennlig måte. Hvis trikken ikke har tid til å ta med brukerne av tjenesten kan vi like gjerne nedlegge trikken. Trikken er ikke til for Ruter, trikken er til for brukerne.
Det heter jo også så fint rullende fortau siden trikkene går hvert 5. minutt. Fortauet blir borte hvis trikken ikke gidder å stoppe. Noen holdeplasser ble utfaset for en del år siden, siden de lå relativt nær hverandre. Men trikkestoppene er vel nå optimalisert og gode nok for fremtidig bruk.
Og en ting til, hvor mye har kommunen og bymiljøetaten betalt for å bygge ut fortauene slik at de er tilpasset trikken? Det har nok kostet en god del kroner det også. Lagt sammen med alle utgiftene Guri Melby (V) og bymiljøetaten ellers har rotet bort i forbindelse med trikk og andre ting er det vel klart at noen bør tenke seg godt om de ønsker gjenvalg ved neste anledning.
Trikken og all annen kollektivtrafikk er til for brukerne av tjenestene og ikke for at noen byråkrater i Ruter skal kunne herse med kundene. Gjør heller kollektivtrafikken bedre ved å bygge ut innfartsparkeringer og matebusser slik at flest mulig kan benytte seg av tilbudet. Da vil også flere sette fra seg bilene hjemme.
Erlend Sølvberg
3. kandidat for ST. Hanshaugen FrP

Toppen

Bedre belysning i parker og stikkveier.

Bedre belysning i parker og stikkveier.

Bedre belysning i parker og stikkveier.

 

Bedre belysning i parker og stikkveier

Bedre belysning i parker og stikkveier

Vi i St. Hanshaugen FrP ønsker oss bedre belysning i parker, stikkveier og andre gangveier som brukes av vanlige folk. Dette for å unngå overfall, angrep og voldtekter. Bedre belysning vil kanskje skremme overgriperen til å la være å gjennomføre angrepet da andre kan oppdage dette. Å sette opp noen ekstra lysmaster rundt omkring kan spare samfunnet for mange kostnader i det lange løp. Og mange uheldige hendelser vil bli unngått.
Å innføre egne sikre veier slik AP vil er å gå baklengs inn i fremtiden. Alt som skal til er å skremme disse overfallsmennene og det gjøres best ved å sette opp en del ekstra lys slik at folk har bedre oversikt over hvem som kanskje følger etter dem eller hvem som lusker rundt og venter på ett offer.
Det er ikke slik at vi bare skal ta vare på offeret etter at ting har skjedd, vi skal prøve å unngå at overfall skjer. Vi skal tenke mer på offeret enn på overgriperen.
I noen tilfeller, ikke alle, kan dette gjøres ved å belyse steder der folk flest ferdes om kvelden, natten og ellers også. Dette er ikke så kostbart som et ødelagt liv og alt dette fører med seg. Derfor vil vi jobbe for at bydelen og Oslo kommune setter opp noen ekstra lyspunkter der folk ferdes.
Vi ønsker også å berømme natteravnene som gjør en meget god jobb der ute i natten. Uten disse kunne tallene vært mye styggere enn de er. Men ett overfall er ett for mye uansett. Jeg har selv kjent dette på kroppen og ønsker ikke at andre skal få føle dette problemet over seg.
Hvis Oslo kommune kunne sette opp noen ekstra lyspunkter i parker og gravlunder der folk flest tar snarveier hjem etter en utekveld så vil kanskje noe være gjort. Dette er noe som ikke koster skjorta heller. Oslo kommune vil tjene inn dette ganske fort på mindre sykefravær, mindre antall skademeldinger og ikke minst personlige lemlestelser og dertil medfølgende problemer. Og ikke minst, slipper vi disse merkede løypene som AP ønsker å sette opp. Disse kan jo overvåkes av andre enn de som skal overvåke disse løypene også.
Dette er en meget billig forsikring for kommunen og hver bydel kan finne ut hvor skoen trykker i deres bydel. Jeg kjenner godt til min bydel og har prøvd å få dette på plass der, men ble nedstemt av de vanlige som ikke liker FrP politikk og som stemmer imot bare for å være imot. Men vi gir oss ikke.
Hvis disse parkveiene og stikkveiene ikke blir bedre belyst ser jeg for meg et mindre trygt utemiljø for Oslos befolkning. De ødeleggende gruppene vil ødelegge byen og folk vil bli mer og mer innesluttet og ikke tørre å gå ut. Vi trenger handling og vi trenger det nå. Så istedenfor å sperre gater for parkering, burde bymiljøetaten heller vurdere å sette opp en plan for oppsett av lysmaster i diverse parker, gravlunder og stikkveier som blir flittig bruket på kvelds og nattestid. Bedre belysning kan være forskjellen på liv og død!
Vi har ingen å miste. La oss ta vare på befolkningen. Vi ønsker bedre belysning, NÅ!
Erlend Sølvberg

Toppen
« Older Entries