Rema mot røkla

Rema mot røkla…

Rema mot røkla

Rema mot røkla

Rema mot røkla

Rema tør utfordre Lo ved Virke og den Norske kirke med å holde åpent på søndager.

Rema vil bruke bånd som det de bruker på Kiwi og noen større Bunnpris butikker. Dette blir det reagert imot fra LO forbundet Virke. Problemet er bare hva som er lov for noen er ikke lov for alle.

Min enkle mening er at alle eller ingen skal få lov å ha åpent på søndager og helligdager. Det blir en ekstra lønnsutgift for butikkeier og en ekstra inntekt for de som ønsker å jobbe på søndager. For eksempel studenter og deltidsarbeidende.

Jeg mener at LO og DNK legger for mye prestisje i dette med å ta Reitan gruppen og REMA. LO bør heller se på de som bryter loven innenfor LO/AP systemet. LO bør holde seg for god til å utfordre REMA og andre som holder åpent på søndager. Det er slutt på den tid da folk jobbet fra 08.00 til 15.30 og gikk hjem etter jobb og handlet på veien.

Arbeidslivet har forandret seg, og mange jobber i ulike typer fleksitid og skiftordninger. Alle kan ikke og har ikke tid til å gjøre innkjøp for flere dager av gangen da de ikke vet hva fremtiden vil bringe.

LO og Kirken vet tydeligvis hva som er best for folk flest, men gjør de egentlig det? Mitt svar er definitive NEI! De kjenner ikke folks hverdag hva som kan skje i det hverdagslige liv.

LO/AP og Kirka bør innse at søndag er blitt en vanlig dag som alle andre og derfor la folk få lov til å boltre seg selv om det er en fridag. Annerledes dagen er utgått på dato.

Det at folk må jobbe på noe som får kaltes en fridag er overvurdert av LO og Kirka. Hvis man er deltidsansatt og får tilbud om ekstra timer på en søndag vil de fleste takke og bukke for de ekstra timene de før og kanskje komme opp i mot en fulltids stilling. Mange studenter vil også gjerne ha en jobb ved siden av studier.

Det er minst like mange fordeler ved å ha søndagsåpne butikker som ulemper. Og husk, det er opp til hver enkelt kjøpmann å ha åpent eller stengt, Dette kan testes ut noen søndager, og hvis man ikke tjener på det kan butikker stenge igjen på søndager. Det er ingen tvang om å ha søndagsåpne butikker. Dette er valgfritt for både kjøpmenn og handlende.

LO bør heller holde seg i skinnet og heller se på de utrolige lønningene pampene i det systemet henter hvert år. De de representerer gir de nesten blaffen i, men selv skal de ha store millionlønninger, og kjøpe tannlegetjenester i utlandet forde det er for dyrt i Norge. Alt takket være LO/AP.

Som en liten konklusjon vil jeg si kudos til REMA som tør utfordre det store og mektige LO forbundet Virke og la oss vanlige folk få handle når vi selv ønsker og har behov for det. Så kan heller LO pampene dra på «Harrytur» når Norske butikker skal ha søndags stengt.

 

Top.

RUTER blir mer kunde fiendtlige

RUTER blir mer kunde fiendtlige

RUTER blir mer kunde fiendtlige

RUTER blir mer kunde fiendtlige

RUTER blir mer kunde fiendtlige

Ruter vil gjøre trikken mindre tilgjengelig for folk flest. Trikken skal helst kjøre fra A – Å uten stopp. Trikken skal så raskt frem at de ikke gidder å stoppe for å ta om bord kunder. Det skulle tatt seg ut at SAS/Norwegian hadde reist fra Oslo til Bergen og latt betalende kunder blitt igjen i Oslo, kun for å spare tid. Dette er ikke en levedyktig forretnings plattform.
Er Ruter til for brukerne eller er brukerne kun til bry for Ruter. De siste årene har det blitt mer og mer tydelig at Ruter ser på betalende kunder som brysomme. De vil på og av trikken på steder der Ruter ikke har lyst til å stoppe.
Nå vil/har Ruter lagt ned stoppestedene i Welhavensgate og Slottparken. Dette er populære stoppesteder som blir flittig brukt av brukerne av trikken. Da disse holdeplassene ble borte blir det langt å gå til neste stopp som blir Holbergsgate. Det blir et stykke fra Bogstadveien og ned og fra Pilestredet og ned. Men det tenker ikke Ruter på i det hele tatt. Der i gården er det kun rutetabeller og innsparing av tid fra A – Å som teller. Brukerne er kun til plunder og heft.
Det snakkes også om å nedlegge stoppestedet i Theresesgate, som om ikke beboerne der har hatt nok problemer med Ruter og Bymiljøetaten, med stenging av alle parkeringsplassene i Theresesgate og alt det medførte av belastninger for lokalmiljøet. Nå er vel og merke noen plasser gjenåpnet, men kun noen få. Men i bunn og grunn var det ikke beboerne som feilparkerte, det var varehandelen og vareleveringene der som var til hinder for trikken. Vi i bydel St. Hanshaugen ønsker oss alle plassene gjenåpnet og få fjernet beboer parkeringen.
Trikken skal frem sier Ruter og det skal den også, men det skal gjøres på en kundevennlig måte. Hvis trikken ikke har tid til å ta med brukerne av tjenesten kan vi like gjerne nedlegge trikken. Trikken er ikke til for Ruter, trikken er til for brukerne.
Det heter jo også så fint rullende fortau siden trikkene går hvert 5. minutt. Fortauet blir borte hvis trikken ikke gidder å stoppe. Noen holdeplasser ble utfaset for en del år siden, siden de lå relativt nær hverandre. Men trikkestoppene er vel nå optimalisert og gode nok for fremtidig bruk.
Og en ting til, hvor mye har kommunen og bymiljøetaten betalt for å bygge ut fortauene slik at de er tilpasset trikken? Det har nok kostet en god del kroner det også. Lagt sammen med alle utgiftene Guri Melby (V) og bymiljøetaten ellers har rotet bort i forbindelse med trikk og andre ting er det vel klart at noen bør tenke seg godt om de ønsker gjenvalg ved neste anledning.
Trikken og all annen kollektivtrafikk er til for brukerne av tjenestene og ikke for at noen byråkrater i Ruter skal kunne herse med kundene. Gjør heller kollektivtrafikken bedre ved å bygge ut innfartsparkeringer og matebusser slik at flest mulig kan benytte seg av tilbudet. Da vil også flere sette fra seg bilene hjemme.
Erlend Sølvberg
3. kandidat for ST. Hanshaugen FrP

Toppen

Bedre belysning i parker og stikkveier.

Bedre belysning i parker og stikkveier.

Bedre belysning i parker og stikkveier.

 

Bedre belysning i parker og stikkveier

Bedre belysning i parker og stikkveier

Vi i St. Hanshaugen FrP ønsker oss bedre belysning i parker, stikkveier og andre gangveier som brukes av vanlige folk. Dette for å unngå overfall, angrep og voldtekter. Bedre belysning vil kanskje skremme overgriperen til å la være å gjennomføre angrepet da andre kan oppdage dette. Å sette opp noen ekstra lysmaster rundt omkring kan spare samfunnet for mange kostnader i det lange løp. Og mange uheldige hendelser vil bli unngått.
Å innføre egne sikre veier slik AP vil er å gå baklengs inn i fremtiden. Alt som skal til er å skremme disse overfallsmennene og det gjøres best ved å sette opp en del ekstra lys slik at folk har bedre oversikt over hvem som kanskje følger etter dem eller hvem som lusker rundt og venter på ett offer.
Det er ikke slik at vi bare skal ta vare på offeret etter at ting har skjedd, vi skal prøve å unngå at overfall skjer. Vi skal tenke mer på offeret enn på overgriperen.
I noen tilfeller, ikke alle, kan dette gjøres ved å belyse steder der folk flest ferdes om kvelden, natten og ellers også. Dette er ikke så kostbart som et ødelagt liv og alt dette fører med seg. Derfor vil vi jobbe for at bydelen og Oslo kommune setter opp noen ekstra lyspunkter der folk ferdes.
Vi ønsker også å berømme natteravnene som gjør en meget god jobb der ute i natten. Uten disse kunne tallene vært mye styggere enn de er. Men ett overfall er ett for mye uansett. Jeg har selv kjent dette på kroppen og ønsker ikke at andre skal få føle dette problemet over seg.
Hvis Oslo kommune kunne sette opp noen ekstra lyspunkter i parker og gravlunder der folk flest tar snarveier hjem etter en utekveld så vil kanskje noe være gjort. Dette er noe som ikke koster skjorta heller. Oslo kommune vil tjene inn dette ganske fort på mindre sykefravær, mindre antall skademeldinger og ikke minst personlige lemlestelser og dertil medfølgende problemer. Og ikke minst, slipper vi disse merkede løypene som AP ønsker å sette opp. Disse kan jo overvåkes av andre enn de som skal overvåke disse løypene også.
Dette er en meget billig forsikring for kommunen og hver bydel kan finne ut hvor skoen trykker i deres bydel. Jeg kjenner godt til min bydel og har prøvd å få dette på plass der, men ble nedstemt av de vanlige som ikke liker FrP politikk og som stemmer imot bare for å være imot. Men vi gir oss ikke.
Hvis disse parkveiene og stikkveiene ikke blir bedre belyst ser jeg for meg et mindre trygt utemiljø for Oslos befolkning. De ødeleggende gruppene vil ødelegge byen og folk vil bli mer og mer innesluttet og ikke tørre å gå ut. Vi trenger handling og vi trenger det nå. Så istedenfor å sperre gater for parkering, burde bymiljøetaten heller vurdere å sette opp en plan for oppsett av lysmaster i diverse parker, gravlunder og stikkveier som blir flittig bruket på kvelds og nattestid. Bedre belysning kan være forskjellen på liv og død!
Vi har ingen å miste. La oss ta vare på befolkningen. Vi ønsker bedre belysning, NÅ!
Erlend Sølvberg

Toppen

Beboerparkering – En fordel mange ulemper

Beboerparkering – En fordel mange ulemper.

Beboerparkering - En fordel mange ulemper

Beboerparkering En fordel mange ulemper ved Erlend Sølvberg

Beboerparkering: En fordel mange ulemper
På grunn av manglende parkeringsplasser i de indre bydeler har bystyret ved Guri Melby (V) innført beboerparkering innenfor ring 2. Parkeringsproblemene var tilstede før, men er blitt betydelig større etter hvert. Folk flytter inn til bydelene, og folk har med seg bil.
Når folk flytter fra andre deler av landet til storbyen er det klart at de har med seg bil, slik at de ved ferier og liknende kan reise hjem for å besøke familie og venner. De kommer sjelden med hest og kjerre slik noen partier i Oslo bystyre tror. De er vant med frihet og forventer det der de kommer også.
La oss bare se på en av de virkelig indre bydeler, nemlig sentrum og gamle Oslo. Der bor det mange innvandrer og disse tar og setter seg i bilen bare for å krysse gata. Jeg har selv sittet på cafe der nede og sett dette med mine egne blå/grønne øyne.
Men det jeg vil frem til her er at parkeringsnormen for indre by MÅ økes fra 0-0,3 og opp til minst 1 p-plass per beboer i nye bygg som bygges. Dette vil ta unna en del av den såkalte overflate parkeringen og gi plass for andre trafikkanter/næringsliv.
Dette vil hjelpe folk til å kunne kjøre ned til designerte parkeringsplasser i byggets kjeller og ikke kjøre rundt for å lete etter parkeringsplass slik det er nå. Mange må kjøre lenge rundt for å finne p-plass og dette er ikke miljøvennlig. Kunne de kjørt ned i byggets parkeringsgarasje kunne de spart miljøet for mye forurensing og seg selv for mye frustrasjon.
Beboerparkering skaper ikke en eneste ny parkeringsplass, men skaffer staten/kommunen nye inntekter på innkreving av avgifter for parkering eventuelt for avgifter for ikke betalt avgift. Det som før var gratis blir nå avgiftsbelagt. Dette er feil vei å gå i en storby som Oslo. Noen trenger bilen i jobb sammenheng, andre trenger den til kjøring av barn til og fra skole/barnehage og fritidssysler.
Selv har jeg bil som jeg bruker for det meste på jobb om natten. Det er denne tiden på døgnet jeg liker å jobbe og det er greit å komme seg frem i Oslo trafikken. På dagtid liker jeg å reise kollektivt hvis det lar seg gjøre, hvis ikke tar jeg selvfølgelig bilen.
Det hele bunner ut i bruk og nytte. Jeg tror alle som kan bruke kollektivtrafikk i dag bruker dette, mens de som har bruk for bil må bruke denne pga diverse årsaker. Hvorfor skal disse straffes for dette?
Nå vil jeg komme med en fordel og mange ulemper:
Fordel:
• Folk kan velge å sette bilen fra seg og ta kollektivtrafikk inn til byen eller dit de skal.
Ulemper:
• Det skaffer ikke flere parkeringsplasser
• Næringsdrivende i bydelen får ikke p-plass hvis de ikke selv bor i bydelen
• Avgift på noe som før var gratis
• Absolutt ingen fordeler for noen parter
• Kontroll regimet blir hardt håndtert
• Ingen fordeler for beboere siden p-tiden utgår klokken 17.00
• Skaffer ikke flere kunder til de næringsdrivende i bydelene
Som dere ser er ulempene mye større enn fordelene, og denne ordningen burde omgjøres snarest. Hadde den gått mer til fordel av de næringsdrivende og beboerne hadde det kunnet gått, men ikke som i dag.
Konklusjonen her blir at dette må reverseres, og heller innføre større plikter på nye bygg innenfor ring 2 med høyere parkeringsnorm. 0-0,3 per boenhet er bare en drøm fra noen partier. Nærmer vi oss 1 per boenhet er vi mye nærmere sannheten. Mange vil naturlignok la bilen stå her også, men de ønsker friheten til å reise hvor og når de vil. Vi vil la de få lov til dette. Det at parkeringsnormen økes i indre by vil ikke nødvendigvis øke bruken av bil i indre by, men det vil bli adskillig bedre for miljøet fordi folk flest ikke trenger å lete etter parkeringsplass.
Øk derfor parkeringsnormen i indre by istedenfor å innføre beboerparkering. Beboerparkering hjelper ingen annen enn staten/kommunen til inntekter, les økt avgift.

Hjem   

Beboerparkering